0)सन २०१८-१९ या सत्रात रोव्हर / रेंजर यूनिट नोंदणी करण्याबाबत. 1) प्राचार्य / मुख्याध्यापक यांची सहविचार सभा. 2) शिक्षक पदाच्या बिंदू नामावलीची तपासणी करणेबाबत 3) Utilization Certificate 4) Utilization Certificate 5) बिंदूनामावली तपासणीकरिता कृती आराखडा

वेबसाईट उद्घाटन